FUNGSI

Membuat pilihan penempatan secara online.

Klik pada butang Pensyarah, login dengan menggunakan ID Pengguna dan Kata Laluan.

Sebaik sahaja berjaya login, klik pada pilihan penempatan dan simpan.

My Penempatan Pensyarah Ver. 1.0


Digunakan oleh para pensyarah akademik bagi membuat pilihan penempatan dalam jabatan, unit atau organisasi luar.